skip to Main Content

STEUN/ DONEER

Donatie

Met uw hulp kunnen méér leerlingen de kracht van muziek ontdekken, dankzij de uitleen van muziekinstrumenten.
U kunt eenmalig een donatie doen of periodiek. Het rekeningnummer van de stichting MIFC is: NL85 RABO 0122 6416 39

Periodieke gift

Wilt u een periodieke gift doen, dan dient er wel een schriftelijke overeenkomst te worden opgemaakt. Dit formulier kunt u met de onderstaande link downloaden. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de stichting MIFC. Als alles is ingevuld kunt u deze overeenkomst per mail naar donatie@stichting-mifc.nl zenden. U ontvangt dan de door ons getekende exemplaren retour waarna u na ondertekening het exemplaar voor de stichting MIFC kunt retourneren. Het andere exemplaar is voor uw eigen administratie. Uiteraard kunnen wij dit formulier ook eventueel voor u invullen.

Download hier de “Overeenkomst periodieke gift aan stichting MIFC”

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar de stichting MIFC wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier “betalingsvolmacht” met de onderstaande link downloaden. Als u het formulier helemaal invult en naar ons verstuurt, geeft u de stichting MIFC toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Download hier de Betalingsvolmacht Stichting MIFC

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

ANBI-status

Het schenken of nalaten aan de stichting MIFC is fiscaal vriendelijk doordat de belastingdienst de stichting heeft aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op uw aangifte inkomstenbelasting geeft u een schenking op als gift.
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als een culturele instelling levert tijdelijk extra voordeel op in zowel de inkomsten- als de vennootschapsbelasting.
U mag als particulier de gift aan de stichting MIFC met een multiplier van 25% verhogen. U trekt in de aangifte inkomstenbelasting dus een kwart meer af dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. Er geldt dus een plafond voor de extra aftrek van € 1.250,-. Indien u meer dan € 5.000,- per jaar schenkt dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar maar dan zonder multiplier.

Periodieke gift

Een periodieke gift geeft optimaal voordeel. Een periodiek jaarlijkse gift met een looptijd van minimaal 5 jaar is voor 100% aftrekbaar. De belastingdienst betaalt dus gelijk mee aan uw schenking.
Eenmalige schenkingen zijn aftrekbaar indien zij in totaal meer bedragen dan 1% van uw verzamelinkomen.

Rekenvoorbeeld

U schenkt: € 1.000,-
Uw aftrekpost (dankzij de multiplier) € 1.250,-
Fiscale teruggave bij het toptarief van 52% € 650,-
Een gift van € 1.000,- kost u dus slechts € 350,-

Bedrijfsgiften door rechtspersonen (B.V.’s etc.)

Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag liefst 50% van de fiscale winst bedragen met een plafond van € 100.000,-. Voor de vennootschapsbelasting geldt een multiplier van 50% voor giften tot € 5.000,-. Er kan dus maximaal € 2.500,- extra in aftrek gebracht worden.

Rekenvoorbeeld

U schenkt: € 1.000,-
Uw aftrekpost (dankzij de multiplier) € 1.500,-
Totale fiscale teruggave bij een tarief 40% € 600,-
(Vpb 20% + div.bel. 25% over restant)
Een gift van € 1.000,- kost u dus slechts € 400,-

Nalatenschap

Erfgenamen betalen belasting over de waarde van hun erfenis, maar dit geldt niet indien men nalaat aan een instelling met de ANBI status. U kunt de stichting MIFC op twee manieren opnemen in uw testament:

 1. Door een legaat op te nemen in uw testament. U laat dan de stichting MIFC een vast geldbedrag na of een bepaald goed.
 2. Door de stichting MIFC als (mede)erfgenaam te benoemen. De stichting MIFC ontvangt dan een door u bepaald percentage van uw nalatenschap. Dit wordt erfstelling genoemd.

U kunt uw testament opmaken of wijzigen bij een notaris.

Meer informatie over schenken

Voor overleg en meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Weezel via info@stichting-mifc.nl

Machtiging versturen

Heeft u een van de formulieren gedownload via onze site? Dan kunt u deze middels dit contactformulier naar ons toezenden.

  Uw naam *

  Uw e-mail *

  Upload hier uw machtingsformulier *

  Vragen over donaties?

  Neem dan gerust even contact op via ons contactformulier.

  Back To Top
  Zoeken