De activiteiten die de stichting in 2019 heeft ondernomen zijn te vinden in dit overzicht; het financiële jaarverslag is hier te vinden.

Search