skip to Main Content

De Stichting Musical Instruments for Children is momenteel bezig met de oprichting van een Regionale Databank Instrumenten (RDI). Verenigingen in de regio zijn benaderd om hun ongebruikte blaas- en slagwerkinstrumenten aan te melden voor de databank. Als er vervolgens ergens behoefte is aan bepaalde instrumenten kunnen mensen contact opnemen met de Stichting die in de databank vervolgens nagaat waar en bij wie welke instrumenten onder welke voorwaarden in bruikleen te verkrijgen zijn. De Stichting verwacht de databank later dit jaar actief te hebben.

Back To Top
Zoeken